CADGen 2.0

simbol cadgen

Aplicatie CAD proiectata exclusiv pentru Cadastru Sistematic

Ultimele update-uri ale aplicatiei CADGen

 • Update Cadgen2.0 – 31.08.2018 ultimul update lansat include printre altele remedierea unor erori si imbunatatiri ale comenzilor existente.
  – a fost eliminata eroarea privind verificarea existentei adresei postale a persoanelor de tip “neidentificat” la salvarea datelor (comanda F21).
  – in cadrul comenzii F22, la actionarea butonului conversie .xls ->.pdf, a fost introdusa o optiune noua. Astfel, dupa apasarea butonului si selectarea directorului fisierelor xls, programul ofera de acum si posibilitatea conversiei tuturor fisierelor xls identificate intr-un singur fisier pdf. Asadar, toate registrele sau toate fisele de date ale imobilelor pot fi convertite intr-un singur fisier pdf.
 • Incepand cu data de 18 iulie 2018 aplicatiile TopoGraph7.1 si CADGen2.0 includ doua comenzi noi pentru cadastru sistematic, apelabile la prompul de comanda in AutoCAD si BricsCAD. Comenzile RAPORT si CSV reprezinta doua unelte ajutatoare pentru faza de realizare a planului cadastral si, respectiv, pentru gestionarea datelor persoanelor fizice sau juridice ce vor face parte din componenta sectoarelor cadastrale. Comanda RAPORT permite realizarea unui raport parcelar extern în format .xls direct din desenul aferent sectorului cadastral. Functia este apelabila in orice moment, indiferent de stadiul desenului si de numarul imobilelor ce contin date asociate si permite verificarea vizuala globala a datelor de teren deja introduse (numere cadgen, numere cadastrale vechi, tipuri imobile, numere CF vechi, numere parcele, categorii de folosinta, suprafete, numere tarla, numere titluri, nume persoane etc).

 

Comanda CSV permite realizarea unui fisier .csv al persoanelor care vor face parte dintr-un sector cadastral. Comanda este utila in cazul in care se dispune in prealabil de datele individuale si de adresa ale persoanelor fizice sau juridice. Fisierul .csv al persoanelor se salveaza astfel încat, prin utilizarea ulterioara a comenzii si indicarea aceluiasi fisier, acesta se va completa corespunzator cu noile persoane introduse. Dupa realizarea fisierului .csv , acesta va putea fi utilizat in cadrul comenzii F28. Import/export date persoane, identificarea persoanelor fiind posibila pe baza de CNP sau CUI.

 • 11 iunie 2018 – se lanseaza o noua versiune a CADGen, si anume 2.0. Pe langa vechile functii, se adauga imbunatatiri la restul meniurilor si se implementeaza comenzile de la A1 – A5 care se regasesc in manualul aplicatiei si la meniurile explicate in detaliu mai jos. De asemenea, ramane disponibila si versiunea CADGen 1.0,  insa in viitor nu va mai beneficia de update-uri!
 • Incepand din 26 martie 2018, aplicatia CADGen 2.0 este disponibila si pentru AutoCAD 2019. Pentru utilizatorii aplicatiei CADGen 2.0  : structura fisierelor CGXML generate de aplicatie corespunde acum noilor cerinte impuse de E-Terra3, prin actualizarea nomenclatorului STREETTYPE pentru tipurile de strada CALEA si PIATA.
 • Incepand cu versiunea actualizata din 19 martie 2018 s-a realizat recunoasterea diacriticelor si la importul fisierelor .cgxml in AutoCAD si BricsCAD.(pana acum era doar pentru creare, nu si pt. Import).
 • Ca urmare a precizarilor ANCPI din 26.02.2018 privind utilizarea diacriticelor romanesti in cadrul fisierelor CGXML, precum si in urma intrarii in productie a ultimei versiuni E-Terra3 (1.0.8.46), incepand din 12.03.2018 aplicatiile CADGen1.0 si TopoGraph7.1 au fost actualizate. Astfel, la ultimele versiuni CADGen 2.0 si TopoGraph7.1 comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil] permite utilizarea diacriticelor romanesti (in conditiile stipulate in manualul de utilizare la pag. 6 si pag. 4), iar fisierele CGXML generate cu ajutorul comenzii [F25.Genereaza fisiere CGXML] vor contine diacriticele utilzate. De asemenea, pentru fisierele CGXML generate cu ajutorul comenzii F25, denumirile persoanelor juridice vor fi incluse in cadrul campului LASTNAME, conform ultimelor precizari ale ANCPI (impuse de noua versiune E-Terra3).

Ce este CADGen?

Manual & Meniuri CADGen 2.0

CADGen 2.0 este o aplicatie noua, care contine doar comenzile sectiunii Cadastru General din TopoGraph 7.1. Comenzile sunt dispuse intr-un meniu derulant si o bara de instrumente.
Aplicatia se livreaza cu o cheie de protectie USB si este disponibila pentru versiunile AutoCAD (2002-2019) și BricsCAD V12 – V18 (versiunile Windows eng. Pro sau Platinum).

ansamblu cadgen
 • previzualizare meniu bricscad 15
 • previzualizare meniu bricscad 14
 • previzualizare meniu bricscad 13
 • previzualizare meniu bricscad 12
 • previzualizare bricscad meniu 11
 • previzualizare aplicatie bricscad
 • fisa de date a imobilului
 • previzualizare opisul alfabetic
 • registrul cadastral al imobilelor previzualizare
 • previzualizare bricscad meniu
 • previzualizare meniu bricscad
 • previzualizare bricscad topocom
 • previzualizare meniu cadgen
 • previzualizare bricscad topocom
 • previzualizare aplicatie cadgen

CADGen 2.0 pentru AutoCAD și BricsCAD este singura aplicatie pentru Cadastru Sistematic care permite generarea livrabilelor si a fisierelor CGXML direct din mediul CAD.

Prin achizitia CADGen 2.0, primesti aplicatia software de care ai nevoie pentru cresterea vizibila a productivitatii, cu pana la 80% in lucrarile de Cadastru Sistematic. Iata doar cateva motive, pentru folosirea aplicatiei CADGen:

– aplicatia se instaleaza si functioneaza sub AutoCAD si BricsCAD, acolo unde se pregateste fisierul .dwg aferent sectorului cadastral;
– aplicatia permite Adaugarea/Editarea de informatii (date parcele, date constructii, date persoane si inscrieri CF) pentru toate imobilele reprezentate in desen prin polilinii 2D inchise. Datele persoanelor se introduc o singura data, putand pot fi reutilizate atat in cadrul aceluiasi imobil, cat si in cadrul altor imobile sau altor sectoare cadastrale, de cate ori este nevoie;
– pentru imobilele prezente deja in sistemul integrat E-Terra, CADGen permite importul fisierelor CGXML asociate;
– in baza datelor cadastrale asociate, aplicatia permite generarea livrabilelor (registre cadastrale, opisul alfabetic al titularilor, fisele de date ale imobilelor) in format .xls (Microsoft Excel), direct din desen;
– aplicatia permite generarea automata a tuturor fisierelor CGXML aferente imobilelor din sectorul cadastral;
– programul dispune de unelte diverse de gestionare a imobilelor din sectorul cadastral, cum ar fi: identificarea eventualelor suprapuneri dintre imobilele cu sau fara date asociate, localizarea imobilelor in planul cadastral dupa mai multe criterii, inspectarea planului cadastral, generarea de polilinii (terenuri si constructii) din fisiere CGXML, editarea in orice moment a datelor generale ale sectorului (numar sector, tip de zona, numar de plansa, nume/denumire persoana autorizata);
– aplicatia permite exportul/importul datelor tuturor persoanelor din/in cadrul unui sector cadastral in fisiere tip csv.

CADGen 2.0 – Prezentarea noilor comenzi

CADGen – Film prezentare generala

Initializare Cadastru General

Generare anexe Cadastru General

Analiza geometriei imobilelor

Localizarea unui imobil

Generarea fisierelor CGMXL

Generare polilinii din CGMXL

Inspectarea planului cadastral

Generarea livrabilelor

Editare date generale sector

Editare date imobil

Manualul de utilizare a aplicatiei CADGen

Mai jos va prezentam o descriere pe larg a functiilor integrate in CADGen si cum va poate ajuta acesta :

CADGen 2.0 este o aplicatie pentru AutoCAD (versiunile 2002 – 2019) si BricsCAD Pro sau Platinum (versiunile V12 – V18). Programul a fost realizat cu ajutorul limbajelor de programare Visual Lisp și C++, iar pentru interfata a fost utilizat limbajul DCL (Dialog Control Language).

Scopul principal al aplicatiei il reprezinta automatizarea procesului de creare a livrabilelor prevazute in specificatiile tehnice a lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara.

Programul se adreseaza persoanelor fizice si juridice autorizate de OCPI/ANCPI si permite generarea rapoartelor (Registre cadastrale, Opis alfabetic, Fise de date ale imobilelor) si a fișierelor .cgxml, direct din desenul .dwg aferent sectorului cadastral. Rapoartele se genereaza în format .xls, de aceea este obligatorie existenta aplicatiei Microsoft Excel.

Aplicatia CADGen 2.0 cuprinde un numar de 15 comenzi grupate in meniul pull-down CADGen si o bara de instrumente Cadastru General (conform anexei 1).

Utilizarea efectiva a aplicatiei incepe dupa finalizarea desenului aferent sectorului cadastral. Imobilele din componenta sectorului cadastral trebuie sa fie reprezentate prin polilinii 2D inchise, in elevatie zero, pe layerul TERENURI. Poliliniile nu vor contine segmente curbe (fit sau spline) si nici vertexuri duble.

Comanda A1. Scara plan permite alegerea scării planului cadastral. Numitorul scării planului cadastral va avea efect asupra comenzilor grafice ulterioare.

Comanda A2. Caroiaj topografic permite alegerea desenarea caroiajului topografic prin două moduri: fie prin specificarea a două puncte diagonale (cazul caroiajului Rectangular), fie prin selecția unei polilinii 2D închise ce include zona de caroiat (cazul caroiajului Poligonal).

Comanda A3. Inserare format plansa permite inserarea în desenul curent a unui format de desen tip ISO A0, A1, A2, A3 (portret sau vedere) și A4 (portret sau vedere), ca entitate de tip BLOCK.

Comanda A4. Creeaza layout plansa permite construirea în spațiul hârtie (Paper Space) a unui model (layout) reprezentând un format ISO standard de planșă, care include desenul realizat în spațiul model (Model Space). Aceasta este o comandă pregătitoare, în vederea printării planului cadastral.

Comanda A5. Adnotari plansa permite inserarea pe planul cadastral a textelor (adnotărilor) specifice prevazute în Ordinul nr. 1427/2017 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară.

Comanda F21. Adaugare/Editare date imobil permite asocierea/modificarea de date cadastrale pentru un imobil din ecranul grafic, reprezentat printr-o polilinie 2D inchisa, amplasata pe layerul TERENURI. La prima utilizare a acestei comenzi aplicatia va afisa o caseta de dialog pentru initializarea lucrarii de Cadastru General, conform anexei 2. Practic, in caseta de dialog se vor introduce acele date comune tuturor imobilelor din sectorului cadastral. Drept urmare, aceste informatii nu vor mai fi solicitate ulterior, pentru niciun alt imobil din planul cadastral. Caseta de dialog pentru introducerea/editarea datelor cadastrale este prezentata în anexa 3.

 

Comanda F22. Genereaza anexe cadastru permite generearea anexelor specifice lucrărilor de Cadastru General, ca fișiere de tip .xls (Microsoft Excel). Conținutul anexelor va fi preluat din informațiile asociate imobilelor din desen (poliliniilor 2D închise de pe layerul TERENURI). După apelarea comenzii vor fi generate următoarele anexe:

 •  Registrele Cadastrale Individuale;
 •  Opisul Alfabetic al Titularilor;
 •  Fișele de Date ale Imobilelor;
 •  Foile Colective pentru condominii.

Anexele se vor genera în același loc în care se află desenul curent. Fișele de date ale imobilelor se vor amplasa într-un subdirector cu denumirea <Fise Imobil Sector xxx>, unde xxx va fi numărul sectorului introdus cu ocazia inițializării lucrării de cadastru (la prima utilizare a comenzii F21).

Comanda F23. Analiza geometrie imobile permite depistarea eventualelor suprapuneri dintre imobilele cu sau fără date asociate. În cazul în care au fost identificate suprapuneri între imobile va fi afișată o casetă informativă privind numărul punctelor de intersecție identificate. Punctele de intersecție depistate vor fi evidențiate prin entități de tip POINT ce se vor amplasa pe un layer cu denumirea PUNCTE_SUPRAPUNERI.

 

Comanda F24. Localizeaza imobil în plan permite localizarea unui imobil din desen după mai multe criterii de căutare (numărul CADGEN, identificatorul electronic, numărul de carte funciară veche, numărul cadastral vechi, numărul topografic sau numele/prenumele/denumirea persoanei fizice sau juridice) conform anexei 4. În cazul în care a fost identificat imobilul, polilinia aferentă acestuia va fi adusă în centrul ecranului. Dacă au fost identificate mai multe imobile care corespund criteriului introdus, acestea vor fi aduse în zona centrală a ecranului și vor fi subliniate (evidențiate highlight).

Comanda F25. Genereaza fisiere CGXML permite generearea fișierelor .cgxml aferente imobilelor din planul cadastral. Fișierele se vor genera în același loc în care se află desenul curent, într-un subdirector cu denumirea <Fisiere CGXML Sector xxx>, unde xxx va fi numărul sectorului cadastral introdus cu ocazia inițializării lucrării de cadastru general.

 

Comanda F26. Polilinii din fisiere CGXML permite desenarea poliliniilor imobilelor (terenuri și construcții) prin citirea de fișiere .cgxml. După selecția directorului fișierelor .cgxml, programul va desena secvențial contururile imobilelor (terenurilor) și – după caz – ale construcțiilor, prin polilinii 2D închise. Poliliniile terenurilor se vor desena pe layerul TERENURI, iar poliliniile construcțiilor se vor desena pe layerul CONSTRUCTII. Suplimentar, în centrele geometrice ale imobilelor, aplicația va amplasa etichete-text cu numerele CADGEN ale imobilelor. Etichetele vor fi dispuse pe layerul ID-uri.

 

Comanda F27. Inspecteaza imobile în plan permite inspectarea planului cadastral în vederea identificării imobilelor care conțin date asociate. Imobilele cu date asociate vor fi puse în evidență prin hașurare la traversarea lor cu mouse-ul, iar prin pick (buton stânga) se poate obține o casetă de dialog informativă pentru imobilul respectiv (conform anexei 5).

Comanda F28. Import/Export date persoane permite importul de fișiere .csv ce conțin datele de identificare pentru persoanele fizice și/sau juridice. Este de asemenea posibil exportul într-un fișier .csv a datelor persoanelor introduse în desenul curent.

 

Comanda F29. Editare date generale sector permite modificarea datelor generale ale sectorului cadastral, respectiv numărul sectorului cadastral, tipul zonei (cooperativizată sau necooperativizată), numărul planșei ș.a.m.d.

Daca ti-am atras atentia si esti curios de toate functiile si capabilitatile aplicatiei CADGen si cum te poate ajuta aceasta in activitatea ta, te invitam sa descarci CADGen 2.0 prin butonul de mai jos si sa testezi GRATUIT timp de 30 zile, chiar de astazi.

Procedura de instalare a CADGen 2.0 :
Apasati butonul Descarca de mai jos. Dupa completarea numelui si adresei de email, veti primi un link de descarcare la adresa indicata; dupa descarcarea kitului in calculatorul dvs, rulati programul de instalare pentru CADGen2.0. Lansati BricsCAD (PRO V12-V18 eng.) sau AutoCAD (2002-2019).
Folosind comanda APPLOAD selectati si incarcati fisierul Instalare.lsp din directorul CADGen 2.0.

Vizualizati si tutorialul video pentru instalare accesand: CADGEN Instalarea aplicatiei

Incearca gratuit 30 zile

Descarca demo